Decyduj o rozwoju SGH

Displaying selected surveys.

Survey's main page | Display all verified surveys.

Selection subset: pracownicy.

Ilość ankiet w tym zbiorze: 185.

Accepted and processed

#5 - Survey sent on 17.01.2011, 11:39:59

Pracownik SGH, pracuje jako pracownik naukowy w G. Związany jest z SGH już 6 lat, w tym 10 semestrów jako student. Mieszka w Warszawie.

Brakuje:
swobodnego dostępu do WiFi i gniazdek w budynku G i A
cichego miejsca do wypoczynku i nauki poza biblioteką

Należy:
stworzyć akademik na terenie kampusu (w obecnych budynkach mieszkalnych)
parkingi z centrum kampusu schować pod ziemię
stworzyć w centrum kampusu fajny ogród z małą sceną na występy i koncerty

Cenię:
Aulę Spadochronową jako miejsce spotkań i targów

Przeszkadza:
że katedra w budynku A jest ukryta na strychu i nikt nie może tam trafić

Uwagi:

Accepted and processed

#34 - Survey sent on 17.01.2011, 17:48:15

Pracownik SGH, pracuje jako wykładowca w M (przedtem F). Związany jest z SGH już 39 lat, w tym 4 semestry jako student. Mieszka w Warszawie.

Brakuje:
własnego pokoju w mojej katedrze
cichego miejsca do wypoczynku i nauki poza biblioteką, głównie dla studentów
wygodnych foteli dla czekających na zajęcia

Dekoracji (plakatoew, obrazow) na ścianach przypominających, że to świetna uczelnia wyższa, anie płaszczyzna do dowolnych reklam

Należy:
wprowadzić do nowego budynku funkcje dodatkowe, nie tylko dla studentow
stworzyć akademik na terenie kampusu (w obecnych budynkach mieszkalnych)
parkingi z centrum kampusu schować pod ziemię
stworzyć parkingi rowerowe (oraz przebieralnie z prysznicami)
stworzyć w centrum kampusu fajny ogród z małą sceną na występy i koncerty
zbudować zadaszone przejście między bud. G-F-B (tak jak teraz G-A)
zbudować basen z prawdziwego zdarzenia z zapleczem (będę korzystał/a!)
ułatwić korzystanie z budynku osobom niepełnosprawnym
wygospodarować kilka mieszkań w kampusie dla gościnnych wykładowców

Cenię:
unikalny na skalę europejską kampus uczelni
przestrzenną i jasną czytelnię Biblioteki
Aulę Spadochronową jako miejsce spotkań i targów
prosty i czytelny układ funkcjonalny zabytkowych budynków
potencjał inwestycyjny

Przeszkadza:
zła komunikacja między budynkami, gdyż za każdym razem trzebna iść do szatni
zły stan techniczny wszystkich zabytkowych budynkow, zwłaszcza dachów

Uwagi:
Chciałbym aby to był najpiękniejszy kampus w Europie, albo chociaż tylko w Warszawie. Ma do tego potencjal....

Accepted and processed

#80 - Survey sent on 18.01.2011, 09:48:47

Pracownik SGH, pracuje w administracji w G. Związany jest z SGH już 4 lata, w tym 2 semestry jako student. Mieszka w Warszawie.

Brakuje:
swobodnego dostępu do WiFi i gniazdek w budynku G i A

Należy:
stworzyć akademik na terenie kampusu (w obecnych budynkach mieszkalnych)

Cenię:
przestrzenną i jasną czytelnię Biblioteki

Przeszkadza:
brak oznaczenia sal i planu budynku przy wejściu

Uwagi:

Accepted and processed

#94 - Survey sent on 18.01.2011, 13:51:09

Pracownik SGH, pracuje jako pracownik naukowy w A. Związany jest z SGH już 17 lat, w tym 10 semestrów jako student. Mieszka w Warszawie.

Brakuje:
własnego pokoju w mojej katedrze
swobodnego dostępu do WiFi i gniazdek w budynku G i A

Należy:
zbudować basen z prawdziwego zdarzenia z zapleczem (będę korzystał/a!

Cenię:
przestrzenną i jasną czytelnię Biblioteki
Aulę Spadochronową jako miejsce spotkań i targów

Przeszkadza:
Aulę Spadochronową jako miejsce targów

Uwagi:

Accepted and processed

#101 - Survey sent on 18.01.2011, 14:11:32

Pracownik SGH, pracuje w administracji w G. Związany jest z SGH już 7 lat, w tym 4 semestry jako student. Mieszka w Warszawie.

Brakuje:
cichego miejsca do wypoczynku i nauki poza biblioteką
miejsc parkingowych przy budynku G
swobodnego dostępu do WiFi i gniazdek w budynku G i A

Należy:
zbudować zadaszone przejście między bud. G-F-B (tak jak teraz G-A)
zbudować basen z prawdziwego zdarzenia z zapleczem (będę korzystał/a!)

Cenię:
Aulę Spadochronową jako miejsce spotkań i targów
kawiarnię w budynku C
przestrzenną i jasną czytelnię Biblioteki

Przeszkadza:
brak miejsca, w którym można byłoby dobrze i w miłej atmosferze zjeść lunch
brak oznaczenia sal i planu budynku przy wejściu
zły stan techniczny G
zła komunikacja między budynkami, gdyż często trzeba biegać z dokumentami, które możnaby przesyłać elektronicznie przy zastosowaniu systemu zarządzania dokumentami

Uwagi:
Przeszkadza mi, że nie można uporać się z osobami palącymi papierosy przy wejściu do budynku. Przechodzenie przez chmurę dymu codziennie rano lub wchodzenie w nią po całym dniu pracy nie należy do przyjemności. Być może trzeba dla nich stworzyć więcej palarni.

Accepted and processed

#104 - Survey sent on 18.01.2011, 14:26:52

Pracownik SGH, pracuje poza nauką i administracją w B. Związany jest z SGH już 5 lat, w tym 0 semestrów jako student. Mieszka w Warszawie.

Brakuje:
większej liczby swobodnie dostępnych stanowisk komputerowych

Należy:
parkingi z centrum kampusu schować pod ziemię
stworzyć parkingi rowerowe (oraz przebieralnie z prysznicami)
przeprowadzić kapitalny remont Biblioteki lub wybudować całkiem nową

Cenię:
przestrzenną i jasną czytelnię Biblioteki
Aulę Spadochronową jako miejsce spotkań i targów

Przeszkadza:
zły stan techniczny Biblioteki
pokoje w mojej siedzibie są niefunkcjonalne, gdyż nie spełniają wymogów stawianych współczesnej, nowoczesnej bibliotece (poza Czytelnią Gł.)

Uwagi:
wiem, że budynek biblioteki jest chlubą SGH, ale wystarczy obejrzeć inne biblioteki akademickie w kraju, żeby się przekonać, że zostajemy w tyle (BUW, Biblioteka Uniw. Gdańskiego, Collegium Polonicum w Słubicach, B-ka Uniwersytecka w Białymstoku, budowane biblioteki UE we Wrocławiu i UE w Katowicach i wiele innych....

Accepted and processed

#112 - Survey sent on 18.01.2011, 15:09:54

Pracownik SGH, pracuje jako wykładowca w M (przedtem F). Związany jest z SGH już 6 lat, w tym 10 semestrów jako student. Mieszka poza Warszawą.

Brakuje:
miejsc parkingowych przy budynku M i G;
własnego pokoju w mojej katedrze

Należy:
parkingi z centrum kampusu schować pod ziemię i rozbudować;
stworzyć parkingi rowerowe (oraz przebieralnie z prysznicami)

Cenię:
Aulę Spadochronową jako miejsce spotkań i targów

Przeszkadza:
zła komunikacja między budynkami, gdyż M i G są daleko

Uwagi:

Accepted and processed

#169 - Survey sent on 18.01.2011, 16:59:08

Pracownik SGH, pracuje jako wykładowca w M (przedtem F). Związany jest z SGH już 25 lat, w tym 10 semestrów jako student. Mieszka poza Warszawą.

Brakuje:
Własnego pokoju w mojej Katedrze

Należy:
przeprowadzić kapitalny remont F

Cenię:
Aulę Spadochronową jako miejsce spotkań i targów

Przeszkadza:
słabe wyposażenie sal wykładowych (nagłośnienie, nagrywanie pokazów, projektory, rzutniki)

pokoje w mojej siedzibie są niefunkcjonalne, gdyż cały zespół Katedry (7 pracowników plus 3 doktorantów) gnieździ się w jednym wąskim pokoiku

Uwagi:
Brak jasnych i przejrzystych procedur postępowania, wyższość nieformalnych kanałów przepływu informacji nad pozostałymi.

Accepted and processed

#175 - Survey sent on 18.01.2011, 17:09:40

Pracownik SGH, pracuje w administracji w M (przedtem F). Związany jest z SGH już 9 lat, w tym 18 semestrów jako student. Mieszka w Warszawie.

Brakuje:
miejsc parkingowych przy budynku G, C, M
własnego pokoju w mojej katedrze

Należy:
parkingi z centrum kampusu schować pod ziemię
stworzyć parkingi rowerowe (oraz przebieralnie z prysznicami)
stworzyć w centrum kampusu fajny ogród z małą sceną na występy i koncerty

Cenię:
kawiarnię w budynku C (ładnie, wygodnie, dobre jedzenie, ale mogloby byc taniej)

Uwagi:
co oznacza "unikalny na skalę europejską kampus uczelni"? Czy jego unikalność polega na braku funkcjonalności?
Jajko ma fatalny wystrój

Przeszkadza:
niedogodna lokalizacja M, gdyż jest on za bardzo oddalony od pozostalych budynkow
zła komunikacja między budynkami!!!
brak oznaczenia sal i planu budynku przy wejściu (istotne, np. dla słuchaczy studiów podyplomowych)
zły stan techniczny budynku G i A
słabe wyposażenie sal G, A, (nagłośnienie, nagrywanie pokazów, projektory, rzutniki, niewygodne krzesła, ławki, brak klimatyzacji, po prostu brzydkie sale)
pokoje w mojej siedzibie są niefunkcjonalne, gdyż są za małe, ponadto za dużo jest katedr na jednym piętrze co powoduje ciągły hałas
zły stan techniczny M - brak windy, parkingu!!!

Uwagi:
Mam wątpliwości, czy budynek M spełni swoją nową funkcję. Katedry są małe, zagęszczone, zbyt daleko oddalone od innych komórek organizacyjnych uczelni. Utrudnia to pracę naukową jak i administracyjną. W budynku brakuje windy i parkingu (co jest szczególnie istotne np. przy przenoszeniu materiałów wykładowych). Powinien on także zostać jakoś skomunikowany z pozostałymi budynkami (np. bezpłatny elektryczny autobus).

Nie rozumiem, dlaczego powstała w budynku M nowa sala konferencyjna nie jest dostępna dla wszystkich kolegiów.

Generalnie na uczelni brakuje sal na prowadzanie studiów podyplomowych. Dużo łatwiej jest wynająć salę poza uczelnią, niż czekać na "łaskawy" przydział dokonywany w ostatniej chwili.

Niezmiernie potrzebny i oszczędzający czas, papier i energię jest elektroniczny przepływ dokumentów!!!

Accepted and processed

#257 - Survey sent on 18.01.2011, 20:53:33

Pracownik SGH, pracuje jako wykładowca w M (przedtem F). Związany jest z SGH już 7 lat, w tym 10 semestrów jako student. Mieszka w Warszawie.

Brakuje:
wygodnych foteli dla czekających na zajęcia
swobodnego dostępu do WiFi i gniazdek w budynku G i A

Należy:
stworzyć parkingi rowerowe

Cenię:
przestrzenną i jasną czytelnię Biblioteki

Przeszkadza:
niedogodna lokalizacja M

Uwagi:

Accepted and processed

#263 - Survey sent on 18.01.2011, 21:11:29

Pracownik SGH, pracuje w administracji w M (przedtem F). Związany jest z SGH już 10 lat, w tym 0 semestrów jako student. Mieszka poza Warszawą.

Brakuje:
miejsc parkingowych przy budynku M
własnego pokoju w mojej katedrze

Należy:
parkingi z centrum kampusu schować pod ziemię
zbudować zadaszone przejście między bud. G-F-B (tak jak teraz G-A)
przeprowadzić kapitalny remont F; M
ułatwić korzystanie z budynku osobom niepełnosprawnym
wygospodarować kilka mieszkań w kampusie dla gościnnych wykładowców

Cenię:
nic

Przeszkadza:
niedogodna lokalizacja M, gdyż wszędzie daleko
pokoje w mojej siedzibie są niefunkcjonalne, gdyż nie są przystosowane do biur, straszna ciasnota

Uwagi:

Accepted and processed

#264 - Survey sent on 18.01.2011, 21:11:40

Pracownik SGH, pracuje jako wykładowca w G. Związany jest z SGH już 16 lat, w tym 12 semestrów jako student. Mieszka w Warszawie.

Brakuje:
miejsc parkingowych przy budynku G, A, F
wygodnych foteli dla czekających na zajęcia
własnego pokoju w mojej katedrze

Należy:
stworzyć parkingi rowerowe (oraz przebieralnie z prysznicami)
zbudować zadaszone przejście między bud. G-F-B (tak jak teraz G-A)
parkingi z centrum kampusu schować pod ziemię

Cenię:
kawiarnię w budynku C

Przeszkadza:
słabe wyposażenie sal G, A (nagłośnienie, nagrywanie pokazów, projektory, rzutniki) ;
ogromne trudności ze znalezieniem sal na zajęcia na studiach podyplomowych (weekend)!!!

Uwagi:
idea o objęcie campusu opieką konserwatora zabytków będzie utrudniać jakiekolwiek inwestycje, np. nawet drobna naprawa; niefektywne wykorzystanie działki , gdzie obecnie mieści się budynek S

Accepted and processed

#276 - Survey sent on 18.01.2011, 21:44:13

Pracownik SGH, pracuje jako wykładowca w M (przedtem F). Związany jest z SGH już 25 lat, w tym 5 semestrów jako student. Mieszka w Warszawie.

Brakuje:
własnego pokoju w mojej katedrze
swobodnego dostępu do WiFi i gniazdek w budynku G i A
miejsc parkingowych przy budynku M

Należy:
przeprowadzić kapitalny remont F, A, G, S, M
ułatwić korzystanie z budynku osobom niepełnosprawnym
wygospodarować kilka mieszkań w kampusie dla gościnnych wykładowców
stworzyć w centrum kampusu fajny ogród z małą sceną na występy i koncerty

Cenię:
Jajko
Aulę Spadochronową jako miejsce spotkań i targów

Przeszkadza:
zła komunikacja między budynkami, gdyż są zbyt od siebie oddalone
zły stan techniczny wielu budynków
że wykłady mam zawsze w innym budynku niż ten, gdzie jest moja katedra
pokoje w mojej siedzibie są niefunkcjonalne, gdyż małe i ciemne
budynek M, gdyż nie jest dostosowany do pracy administracyjnej i naukowej

Uwagi:
Decydować można o kierunkach rozwoju, gdy wiadomo, jakie są środki do dyspozycji.

Accepted and processed

#353 - Survey sent on 19.01.2011, 00:00:39

Pracowniczka SGH, pracuje jako wykładowca w G. Związana jest z SGH już 20 lat, w tym 10 semestrów jako student. Mieszka w Warszawie.

Brakuje:
swobodnego dostępu do WiFi i gniazdek w budynku G i A
cichego miejsca do wypoczynku i nauki poza biblioteką

wygodnych foteli dla czekających na zajęcia

Należy:
stworzyć parkingi rowerowe (oraz przebieralnie z prysznicami)
przeprowadzić kapitalny remont toalet

Cenię:
przestrzenną i jasną czytelnię Biblioteki

Przeszkadza:
halas dochodzacy do sal z ulicy i z auli spadochronowej

Uwagi:
stanowisk komputerowych dla nauczycieli CNJO
brak klimatyzacji w salach -w czasie gorących dni nie sposób prowadzić zajęcia ze względu na hałas uliczny dochodzący z zewnątrz

hałas na przerwach miedzy zajęciami ze względu na nagłośnienie i liczne imprezy w auli spadochronowej

Accepted and processed

#394 - Survey sent on 19.01.2011, 10:12:42

Pracownik SGH, pracuje jako wykładowca w W. Związany jest z SGH już 15 lat, w tym 5 semestrów jako student. Mieszka w Warszawie.

Brakuje:
własnego pokoju w mojej katedrze
swobodnego dostępu do WiFi i gniazdek w budynku G i A

Należy:
zbudować zadaszone przejście między bud. G-F-B (tak jak teraz G-A)
ułatwić korzystanie z budynku osobom niepełnosprawnym
stworzyć parkingi rowerowe (oraz przebieralnie z prysznicami)
stworzyć pomieszczenia katedralne i sale seminaryjne na terenie kampusu (w obecnych budynkach mieszkalnych)
przeprowadzić kapitalny remont, wszędzie (oprócz C), ale zacząć od G

parkingi z centrum kampusu schować pod ziemię

Cenię:
unikalny na skalę europejską kampus uczelni
przestrzenną i jasną czytelnię Biblioteki
Aulę Spadochronową jako miejsce spotkań i targów
kawiarnię w budynku C

Przeszkadza:
brak oznaczenia sal i planu budynku przy wejściu
brak parkingu podziemnego w głównym kampusie, który stał się dużym parkingiem

Uwagi:
Jak najwięcej funkcji powinno być zlokalizowanych w centralnym kampusie.

Accepted and processed

#405 - Survey sent on 19.01.2011, 11:14:35

Pracownik SGH, pracuje jako wykładowca w G. Związany jest z SGH już 15 lat, w tym 5 semestrów jako student. Mieszka w Warszawie.

Brakuje:
swobodnego dostępu do WiFi i gniazdek w budynku G i A
miejsc parkingowych przy budynku G
wygodnych foteli dla czekających na zajęcia

Należy:
stworzyć akademik na terenie kampusu (w obecnych budynkach mieszkalnych)
parkingi z centrum kampusu schować pod ziemię
stworzyć w centrum kampusu fajny ogród z małą sceną na występy i koncerty
przeprowadzić kapitalny remont F

Cenię:
przestrzenną i jasną czytelnię Biblioteki
Aulę Spadochronową jako miejsce spotkań i targów

Przeszkadza:
budynek F, gdyż pełni on teraz funkcję trwałej ruiny i posiadanie takiego budynku przynosi wstyd SGH w skali międzynarodowej pokazując, że uczelnia pozycjonująca się jako lider w środkowo-wschodniej europie, nie potrafi sama sobą zarządzać. Trudno wyjaśniać gościom z zagranicy zawiłości związane z wyłączeniem z eksploatacji budynku F.
niedogodna lokalizacja budynku M, gdyż jest za daleko od głównego kampusu i brak jest dogodnego połączenia
brak oznaczenia sal i planu budynku przy wejściu
słabe wyposażenie sal w budynku G i A (nagłośnienie, nagrywanie pokazów, projektory, rzutniki)

Uwagi:
Większa odpowiedzialność zarządzających uczelnią za działania uczelni.

Accepted and processed

#413 - Survey sent on 19.01.2011, 11:46:36

Pracownik SGH, pracuje jako wykładowca w C. Związany jest z SGH już 17 lat, w tym 10 semestrów jako student. Mieszka w Warszawie.

Brakuje:
cichego miejsca do wypoczynku i nauki poza biblioteką

Należy:
stworzyć w centrum kampusu fajny ogród z małą sceną na występy i koncerty

Cenię:
przestrzenną i jasną czytelnię Biblioteki
Aulę Spadochronową jako miejsce spotkań i targów
Jajko

Przeszkadza:
zły stan techniczny toalet

Uwagi:

Accepted and processed

#414 - Survey sent on 19.01.2011, 11:48:52

Pracownik SGH, pracuje w administracji w B. Związany jest z SGH już 20 lat, w tym 0 semestrów jako student. Mieszka poza Warszawą.

Brakuje:
miejsc parkingowych przy budynku g

Należy:
zbudować zadaszone przejście między bud. G-B (tak jak teraz G-A)
stworzyć w centrum kampusu fajny ogród z małą sceną na występy i koncerty
parkingi z centrum kampusu schować pod ziemię

Cenię:
przestrzenną i jasną czytelnię Biblioteki
unikalny na skalę europejską kampus uczelni

Przeszkadza:

Uwagi:

Accepted and processed

#427 - Survey sent on 19.01.2011, 12:41:30

Pracownik SGH, pracuje jako wykładowca w M (przedtem F). Związany jest z SGH już 10 lat, w tym 8 semestrów jako student. Mieszka w Warszawie.

Brakuje:
własnego pokoju w mojej katedrze
swobodnego dostępu do WiFi i gniazdek w budynku G i A
miejsc parkingowych przy budynku G i A (dla studentów)

Należy:
ułatwić korzystanie z budynku osobom niepełnosprawnym
parkingi z centrum kampusu schować pod ziemię
stworzyć w centrum kampusu fajny ogród z małą sceną na występy i koncerty

Cenię:
przestrzenną i jasną czytelnię Biblioteki
Aulę Spadochronową jako miejsce spotkań i targów
kawiarnię w budynku C

Przeszkadza:
niedogodna lokalizacja bud. M, gdyż jest daleko od pozostałych budynków i metra
zła komunikacja między budynkami, gdyż M i W są daleko od pozostałych budynków i metra
budynek F, gdyż w tym miejscu bardzo by się przydał podobny do niego budynek, który byłby czynny i w dobrym stanie technicznym

Uwagi:

Accepted and processed

#445 - Survey sent on 19.01.2011, 13:13:15

Pracownik SGH, pracuje w administracji w A. Związany jest z SGH już 4 lata, w tym 0 semestrów jako student. Mieszka w Warszawie.

Brakuje:
większej liczby swobodnie dostępnych stanowisk komputerowych
swobodnego dostępu do WiFi i gniazdek w budynku G i A
wygodnych foteli dla czekających na zajęcia
cichego miejsca do wypoczynku i nauki poza biblioteką

Należy:
parkingi z centrum kampusu schować pod ziemię
stworzyć parkingi rowerowe (oraz przebieralnie z prysznicami)
przeprowadzić kapitalny remont A
ułatwić korzystanie z budynku osobom niepełnosprawnym
wygospodarować kilka mieszkań w kampusie dla gościnnych wykładowców

Cenię:
przestrzenną i jasną czytelnię Biblioteki

Przeszkadza:
zła komunikacja między budynkami, gdyż chodzenie na Kielecką jest czasochłonne

że wykłady mam zawsze w innym budynku niż ten, gdzie jest moja katedra
pokoje w mojej siedzibie są niefunkcjonalne, gdyż śmierdzi
brak oznaczenia sal i planu budynku przy wejściu

Uwagi: