Decyduj o rozwoju SGH

Displaying selected surveys.

Survey's main page | Display all verified surveys.

Selection subset: pracownicy, praca-wyklady.

Ilość ankiet w tym zbiorze: 115.

Accepted and processed

#34 - Survey sent on Jan 17, 2011, 5:48:15 PM

Pracownik SGH, pracuje jako wykładowca w M (przedtem F). Związany jest z SGH już 39 lat, w tym 4 semestry jako student. Mieszka w Warszawie.

missing:
własnego pokoju w mojej katedrze
cichego miejsca do wypoczynku i nauki poza biblioteką, głównie dla studentów
wygodnych foteli dla czekających na zajęcia

Dekoracji (plakatoew, obrazow) na ścianach przypominających, że to świetna uczelnia wyższa, anie płaszczyzna do dowolnych reklam

expected:
wprowadzić do nowego budynku funkcje dodatkowe, nie tylko dla studentow
stworzyć akademik na terenie kampusu (w obecnych budynkach mieszkalnych)
parkingi z centrum kampusu schować pod ziemię
stworzyć parkingi rowerowe (oraz przebieralnie z prysznicami)
stworzyć w centrum kampusu fajny ogród z małą sceną na występy i koncerty
zbudować zadaszone przejście między bud. G-F-B (tak jak teraz G-A)
zbudować basen z prawdziwego zdarzenia z zapleczem (będę korzystał/a!)
ułatwić korzystanie z budynku osobom niepełnosprawnym
wygospodarować kilka mieszkań w kampusie dla gościnnych wykładowców

great:
unikalny na skalę europejską kampus uczelni
przestrzenną i jasną czytelnię Biblioteki
Aulę Spadochronową jako miejsce spotkań i targów
prosty i czytelny układ funkcjonalny zabytkowych budynków
potencjał inwestycyjny

annoying:
zła komunikacja między budynkami, gdyż za każdym razem trzebna iść do szatni
zły stan techniczny wszystkich zabytkowych budynkow, zwłaszcza dachów

note:
Chciałbym aby to był najpiękniejszy kampus w Europie, albo chociaż tylko w Warszawie. Ma do tego potencjal....

Accepted and processed

#112 - Survey sent on Jan 18, 2011, 3:09:54 PM

Pracownik SGH, pracuje jako wykładowca w M (przedtem F). Związany jest z SGH już 6 lat, w tym 10 semestrów jako student. Mieszka poza Warszawą.

missing:
miejsc parkingowych przy budynku M i G;
własnego pokoju w mojej katedrze

expected:
parkingi z centrum kampusu schować pod ziemię i rozbudować;
stworzyć parkingi rowerowe (oraz przebieralnie z prysznicami)

great:
Aulę Spadochronową jako miejsce spotkań i targów

annoying:
zła komunikacja między budynkami, gdyż M i G są daleko

note:

Accepted and processed

#169 - Survey sent on Jan 18, 2011, 4:59:08 PM

Pracownik SGH, pracuje jako wykładowca w M (przedtem F). Związany jest z SGH już 25 lat, w tym 10 semestrów jako student. Mieszka poza Warszawą.

missing:
Własnego pokoju w mojej Katedrze

expected:
przeprowadzić kapitalny remont F

great:
Aulę Spadochronową jako miejsce spotkań i targów

annoying:
słabe wyposażenie sal wykładowych (nagłośnienie, nagrywanie pokazów, projektory, rzutniki)

pokoje w mojej siedzibie są niefunkcjonalne, gdyż cały zespół Katedry (7 pracowników plus 3 doktorantów) gnieździ się w jednym wąskim pokoiku

note:
Brak jasnych i przejrzystych procedur postępowania, wyższość nieformalnych kanałów przepływu informacji nad pozostałymi.

Accepted and processed

#257 - Survey sent on Jan 18, 2011, 8:53:33 PM

Pracownik SGH, pracuje jako wykładowca w M (przedtem F). Związany jest z SGH już 7 lat, w tym 10 semestrów jako student. Mieszka w Warszawie.

missing:
wygodnych foteli dla czekających na zajęcia
swobodnego dostępu do WiFi i gniazdek w budynku G i A

expected:
stworzyć parkingi rowerowe

great:
przestrzenną i jasną czytelnię Biblioteki

annoying:
niedogodna lokalizacja M

note:

Accepted and processed

#264 - Survey sent on Jan 18, 2011, 9:11:40 PM

Pracownik SGH, pracuje jako wykładowca w G. Związany jest z SGH już 16 lat, w tym 12 semestrów jako student. Mieszka w Warszawie.

missing:
miejsc parkingowych przy budynku G, A, F
wygodnych foteli dla czekających na zajęcia
własnego pokoju w mojej katedrze

expected:
stworzyć parkingi rowerowe (oraz przebieralnie z prysznicami)
zbudować zadaszone przejście między bud. G-F-B (tak jak teraz G-A)
parkingi z centrum kampusu schować pod ziemię

great:
kawiarnię w budynku C

annoying:
słabe wyposażenie sal G, A (nagłośnienie, nagrywanie pokazów, projektory, rzutniki) ;
ogromne trudności ze znalezieniem sal na zajęcia na studiach podyplomowych (weekend)!!!

note:
idea o objęcie campusu opieką konserwatora zabytków będzie utrudniać jakiekolwiek inwestycje, np. nawet drobna naprawa; niefektywne wykorzystanie działki , gdzie obecnie mieści się budynek S

Accepted and processed

#276 - Survey sent on Jan 18, 2011, 9:44:13 PM

Pracownik SGH, pracuje jako wykładowca w M (przedtem F). Związany jest z SGH już 25 lat, w tym 5 semestrów jako student. Mieszka w Warszawie.

missing:
własnego pokoju w mojej katedrze
swobodnego dostępu do WiFi i gniazdek w budynku G i A
miejsc parkingowych przy budynku M

expected:
przeprowadzić kapitalny remont F, A, G, S, M
ułatwić korzystanie z budynku osobom niepełnosprawnym
wygospodarować kilka mieszkań w kampusie dla gościnnych wykładowców
stworzyć w centrum kampusu fajny ogród z małą sceną na występy i koncerty

great:
Jajko
Aulę Spadochronową jako miejsce spotkań i targów

annoying:
zła komunikacja między budynkami, gdyż są zbyt od siebie oddalone
zły stan techniczny wielu budynków
że wykłady mam zawsze w innym budynku niż ten, gdzie jest moja katedra
pokoje w mojej siedzibie są niefunkcjonalne, gdyż małe i ciemne
budynek M, gdyż nie jest dostosowany do pracy administracyjnej i naukowej

note:
Decydować można o kierunkach rozwoju, gdy wiadomo, jakie są środki do dyspozycji.

Accepted and processed

#353 - Survey sent on Jan 19, 2011, 12:00:39 AM

Pracowniczka SGH, pracuje jako wykładowca w G. Związana jest z SGH już 20 lat, w tym 10 semestrów jako student. Mieszka w Warszawie.

missing:
swobodnego dostępu do WiFi i gniazdek w budynku G i A
cichego miejsca do wypoczynku i nauki poza biblioteką

wygodnych foteli dla czekających na zajęcia

expected:
stworzyć parkingi rowerowe (oraz przebieralnie z prysznicami)
przeprowadzić kapitalny remont toalet

great:
przestrzenną i jasną czytelnię Biblioteki

annoying:
halas dochodzacy do sal z ulicy i z auli spadochronowej

note:
stanowisk komputerowych dla nauczycieli CNJO
brak klimatyzacji w salach -w czasie gorących dni nie sposób prowadzić zajęcia ze względu na hałas uliczny dochodzący z zewnątrz

hałas na przerwach miedzy zajęciami ze względu na nagłośnienie i liczne imprezy w auli spadochronowej

Accepted and processed

#394 - Survey sent on Jan 19, 2011, 10:12:42 AM

Pracownik SGH, pracuje jako wykładowca w W. Związany jest z SGH już 15 lat, w tym 5 semestrów jako student. Mieszka w Warszawie.

missing:
własnego pokoju w mojej katedrze
swobodnego dostępu do WiFi i gniazdek w budynku G i A

expected:
zbudować zadaszone przejście między bud. G-F-B (tak jak teraz G-A)
ułatwić korzystanie z budynku osobom niepełnosprawnym
stworzyć parkingi rowerowe (oraz przebieralnie z prysznicami)
stworzyć pomieszczenia katedralne i sale seminaryjne na terenie kampusu (w obecnych budynkach mieszkalnych)
przeprowadzić kapitalny remont, wszędzie (oprócz C), ale zacząć od G

parkingi z centrum kampusu schować pod ziemię

great:
unikalny na skalę europejską kampus uczelni
przestrzenną i jasną czytelnię Biblioteki
Aulę Spadochronową jako miejsce spotkań i targów
kawiarnię w budynku C

annoying:
brak oznaczenia sal i planu budynku przy wejściu
brak parkingu podziemnego w głównym kampusie, który stał się dużym parkingiem

note:
Jak najwięcej funkcji powinno być zlokalizowanych w centralnym kampusie.

Accepted and processed

#405 - Survey sent on Jan 19, 2011, 11:14:35 AM

Pracownik SGH, pracuje jako wykładowca w G. Związany jest z SGH już 15 lat, w tym 5 semestrów jako student. Mieszka w Warszawie.

missing:
swobodnego dostępu do WiFi i gniazdek w budynku G i A
miejsc parkingowych przy budynku G
wygodnych foteli dla czekających na zajęcia

expected:
stworzyć akademik na terenie kampusu (w obecnych budynkach mieszkalnych)
parkingi z centrum kampusu schować pod ziemię
stworzyć w centrum kampusu fajny ogród z małą sceną na występy i koncerty
przeprowadzić kapitalny remont F

great:
przestrzenną i jasną czytelnię Biblioteki
Aulę Spadochronową jako miejsce spotkań i targów

annoying:
budynek F, gdyż pełni on teraz funkcję trwałej ruiny i posiadanie takiego budynku przynosi wstyd SGH w skali międzynarodowej pokazując, że uczelnia pozycjonująca się jako lider w środkowo-wschodniej europie, nie potrafi sama sobą zarządzać. Trudno wyjaśniać gościom z zagranicy zawiłości związane z wyłączeniem z eksploatacji budynku F.
niedogodna lokalizacja budynku M, gdyż jest za daleko od głównego kampusu i brak jest dogodnego połączenia
brak oznaczenia sal i planu budynku przy wejściu
słabe wyposażenie sal w budynku G i A (nagłośnienie, nagrywanie pokazów, projektory, rzutniki)

note:
Większa odpowiedzialność zarządzających uczelnią za działania uczelni.

Accepted and processed

#413 - Survey sent on Jan 19, 2011, 11:46:36 AM

Pracownik SGH, pracuje jako wykładowca w C. Związany jest z SGH już 17 lat, w tym 10 semestrów jako student. Mieszka w Warszawie.

missing:
cichego miejsca do wypoczynku i nauki poza biblioteką

expected:
stworzyć w centrum kampusu fajny ogród z małą sceną na występy i koncerty

great:
przestrzenną i jasną czytelnię Biblioteki
Aulę Spadochronową jako miejsce spotkań i targów
Jajko

annoying:
zły stan techniczny toalet

note:

Accepted and processed

#427 - Survey sent on Jan 19, 2011, 12:41:30 PM

Pracownik SGH, pracuje jako wykładowca w M (przedtem F). Związany jest z SGH już 10 lat, w tym 8 semestrów jako student. Mieszka w Warszawie.

missing:
własnego pokoju w mojej katedrze
swobodnego dostępu do WiFi i gniazdek w budynku G i A
miejsc parkingowych przy budynku G i A (dla studentów)

expected:
ułatwić korzystanie z budynku osobom niepełnosprawnym
parkingi z centrum kampusu schować pod ziemię
stworzyć w centrum kampusu fajny ogród z małą sceną na występy i koncerty

great:
przestrzenną i jasną czytelnię Biblioteki
Aulę Spadochronową jako miejsce spotkań i targów
kawiarnię w budynku C

annoying:
niedogodna lokalizacja bud. M, gdyż jest daleko od pozostałych budynków i metra
zła komunikacja między budynkami, gdyż M i W są daleko od pozostałych budynków i metra
budynek F, gdyż w tym miejscu bardzo by się przydał podobny do niego budynek, który byłby czynny i w dobrym stanie technicznym

note:

Accepted and processed

#457 - Survey sent on Jan 19, 2011, 1:18:21 PM

Pracowniczka SGH, pracuje jako wykładowca w W. Związana jest z SGH już 9 lat, w tym 9 semestrów jako student. Mieszka w Warszawie.

missing:
swobodnego dostępu do WiFi i gniazdek w budynku G i A - i sieci z której można np. sprawdzić pocztę z zewnętrznych kont przez np. outlook express
WiFi w innych budynkach - np. W
miejsc parkingowych przy budynku G i A - większej puli dla praconwików, nie organiczonej wyłącznie dla tych z 'wyższej półki'

expected:
Spłacić swój dług -czy w ogóle w tej sytuacji jest miejsce na nowe inwestycje?
zainwestować w program opotymalnego wykorzystania zasobów kadrowych (a nie że jedni mają nadgodziny, inni nie)
Przydałoby się rzutniki (multimedialne) w salach - w większej liczbie
dobrze by było, aby w aulach zimą nie było zimno (np. aula v)

great:
kawiarnię w budynku C - mimo cen

annoying:
słabe wyposażenie sal (nagłośnienie, nagrywanie pokazów, projektory, rzutniki)
że wykłady mam często w innym budynku niż ten, gdzie jest moja katedra
mały parking (por. wyzej)

note:

Accepted and processed

#471 - Survey sent on Jan 19, 2011, 1:27:13 PM

Pracownik SGH, pracuje jako wykładowca w M (przedtem F). Związany jest z SGH już 12 lat, w tym 0 semestrów jako student. Mieszka w Warszawie.

missing:
miejsca do spokojnej pracy w katedrze

expected:
na miejscu budynku F zbudować budynek dydaktyczno-biurowy

great:
nowoczesność budynku C

annoying:
rozproszenie kampusu

note:

Accepted and processed

#479 - Survey sent on Jan 19, 2011, 1:30:27 PM

Pracownik SGH, pracuje jako wykładowca w M (przedtem F). Związany jest z SGH już 31 lat, w tym 4 semestry jako student. Mieszka w Warszawie.

missing:
pokoju nauczycielskiego w bud. G

expected:
zbudować zadaszone przejście między bud. G-F-B (tak jak teraz G-A)
Wybudowac nowy F oraz drugi bud. (od str. Rakowieckiej)

great:
Jajko

annoying:
że wykłady mam zawsze w innym budynku niż ten, gdzie jest moja katedra
słabe wyposażenie sal G (nagłośnienie, nagrywanie pokazów, projektory, rzutniki)
zła komunikacja między budynkami, gdyż są daleko oddalone od siebie

note:

Accepted and processed

#485 - Survey sent on Jan 19, 2011, 1:32:45 PM

Pracownik SGH, pracuje jako wykładowca w M (przedtem F). Związany jest z SGH już 10 lat, w tym 0 semestrów jako student. Mieszka w Warszawie.

missing:
miejsca do indywidualnej pracy i przechowywania własnych materiałów naukowo-dydaktycznych (własnego pokoju); większego zasięgu bezprzewodowego dostępu do sieci; miejsc parkingowych w ogóle (parking przy A-G-B też jest za mały); lepszej infrastruktury do konferencji i seminariów

expected:
stworzyć w centrum kampusu fajny ogród z miejscami do wypoczynku i wydarzeń,zadaszone przejścia między budynkami (na poziomie +1 lub podziemne), nowy budynek przy ul. Batorego, porządny remont budynku F, więcej sal wyposażonych w rzutniki multimedialne, ew. parkingi podziemne

great:
niezły potencjał rozwojowy kampusu; położenie w mieście; aula spadochronowa; wyposażenie budynku C

annoying:
niewygodna komunikacja między budynkami; lepszej informacji o kampusie (plany, tablice informacyjne); słabe wyposażenie sal;

note:

Accepted and processed

#487 - Survey sent on Jan 19, 2011, 1:35:04 PM

Pracownik SGH, pracuje jako wykładowca w M (przedtem F). Związany jest z SGH już 24 lata, w tym 10 semestrów jako student. Mieszka w Warszawie.

missing:
miejsc parkingowych przy budynku M i W
pokojów kawowych (mała kuchnia, czajnik itp. i miejsce do siedzenia: kanapa, stolik) - typowych dla uczelni anglosakich miejsc spotkań pracowników - może da się przerobić tę fukcję kuchnie w M

expected:
zbudować prawdziwą, o normalnych pełnych rozmiarach salę gimnastyczną (lub kompleks sportowy z salą i basenem)
stworzyć parkingi rowerowe (oraz przebieralnie z prysznicami)

great:
Aulę Spadochronową jako miejsce spotkań i targów
kawiarnię w budynku C

annoying:
niedogodna lokalizacja M, gdyż jest bardzo daleko od pozostałych obiektów uczelni, co zmusza do tracenia czasu na przejścia

note:

Accepted and processed

#508 - Survey sent on Jan 19, 2011, 1:52:45 PM

Pracownik SGH, pracuje jako wykładowca w M (przedtem F). Związany jest z SGH już 15 lat, w tym 10 semestrów jako student. Mieszka w Warszawie.

missing:
miejsc parkingowych przy wszystkich budynkach
własnego pokoju w mojej katedrze

expected:
Pilnie przeprowadzić kapitalny remont nudynku F. W akademiku nie da sie pracowac.

great:
Aulę Spadochronową jako miejsce spotkań i targów

annoying:
zła komunikacja między budynkami, gdyż Hermes jest zbyt daleko od pozostalych budynkow, a dystans nalezy pokonac pieszo, ze wzgledu na brak parkingow i zla komunikacje publiczna (koniecznosc przesiadek).

note:

Accepted and processed

#518 - Survey sent on Jan 19, 2011, 2:02:22 PM

Pracownik SGH, pracuje jako wykładowca w M (przedtem F). Związany jest z SGH już 13 lat, w tym 10 semestrów jako student. Mieszka w Warszawie.

missing:
miejsc parkingowych przy budynku G
miejsc parkingowych przy budynku Hermes

expected:
parkingi z centrum kampusu schować pod ziemię
zbudować basen z prawdziwego zdarzenia z zapleczem (będę korzystał/a!)
przeprowadzić kapitalny remont F

great:
kawiarnię w budynku C

annoying:
zła komunikacja między budynkami, gdyż ...
że wykłady mam zawsze w innym budynku niż ten, gdzie jest moja katedra

note:

Accepted and processed

#522 - Survey sent on Jan 19, 2011, 2:11:29 PM

Pracownik SGH, pracuje jako wykładowca w M (przedtem F). Związany jest z SGH już 20 lat, w tym 10 semestrów jako student. Mieszka poza Warszawą.

missing:
miejsc parkingowych przy budynku Głównym, oraz M
cichego miejsca do wypoczynku i nauki poza biblioteką
własnego pokoju w mojej katedrze

expected:
parkingi z centrum kampusu schować pod ziemię
zbudować zadaszone przejście między bud. G-F-B (tak jak teraz G-A)
ułatwić korzystanie z budynku osobom niepełnosprawnym

great:
przestrzenną i jasną czytelnię Biblioteki
Aulę Spadochronową jako miejsce spotkań i targów

annoying:
zły stan techniczny, który czasem jest skandaliczny: pourywane zasłonki/firanki w oknach, zacieki
zła komunikacja między budynkami, gdyż trzeba w zimie/przy deszczu zakładać kurtkę

note:

Accepted and processed

#525 - Survey sent on Jan 19, 2011, 2:25:07 PM

Pracownik SGH, pracuje jako wykładowca w G. Związany jest z SGH już 25 lat, w tym 0 semestrów jako student. Mieszka w Warszawie.

missing:
wygodnych foteli dla czekających na zajęcia
łączników między budynkami

expected:
stworzyć w centrum kampusu fajny ogród z małą sceną na występy i koncerty
zbudować zadaszone przejście między bud. G-F-B (tak jak teraz G-A)
parkingi z centrum kampusu schować pod ziemię

great:
unikalny na skalę europejską kampus uczelni
przestrzenną i jasną czytelnię Biblioteki
Aulę Spadochronową jako miejsce spotkań i targów

annoying:
zła komunikacja między budynkami, gdyż brak jest łaczników
brak oznaczenia sal i planu budynku przy wejściu
zły stan techniczny budynku G
budynek F, gdyż jest niefonkcjonalny, w złym stanie technicznym i nie spójny architektonicznie z innymi obiektami, szpeci kampus
zabytkowy ogód zastawiony samochodami

note:
należy doprowadzic do rozebrania budynku F i wybudowania nowego obiektu na tym terenie
nalezy zagospodarowac działkę, która była zajmowana przez Gazownię