Decyduj o rozwoju SGH

Displaying selected surveys.

Survey's main page | Display all verified surveys.

Selection subset: studenci, studia-inne.

Ilość ankiet w tym zbiorze: 1.

Accepted and processed

#622 - Survey sent on Jan 19, 2011, 6:40:16 PM

Studentka SGH, studia inne, studiuje już 11 semestrów na SGH. Mieszka w Warszawie.

missing:
swobodnego dostępu do WiFi i gniazdek w budynku G i A
cichego miejsca do wypoczynku i nauki poza biblioteką

expected:
stworzyć parkingi rowerowe (oraz przebieralnie z prysznicami)
parkingi z centrum kampusu schować pod ziemię

great:
przestrzenną i jasną czytelnię Biblioteki
Aulę Spadochronową jako miejsce spotkań i targów

annoying:
zły stan techniczny sal w budynku G

note: